TR    EN
• Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik


GÜNEŞ ENERJİSİNDE VİZYONUMUZ

Tekstil sanayisinde lider ve çok büyük kapasite ile üretim yapan bir fabrika olarak, fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan ve giderek artan karbon emisyonu problemlerine çare olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz kaçınılmaz olmuştur.

Güneş enerjisi, kaynağı sonsuz, 100 % temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı görev biliyoruz.


Sürdürülebilirlik


Elektrik üretimi için geleneksel olarak kullanılan petrol, kömür, doğalgaz kaynaklarına olan bağımlılığı azaltır ve bu fosil yakıtların ürettiği hava, su ve toprak kirliliğine neden olan emisyonları ortadan kaldırdığı için küresel ısınma sorununa doğrudan alternatif bir çözümdür.

Bu nedenle, sürdürülebilirlik politikamızın ve stratejimizin bir parçası olarak, toplamda 7 MWP güneş enerji üretimine ulaşmasını hedeflediğimiz; tamamen kendi enerjimizi üretmek üzere kurulan güneş enerjisi üretim tesisimizle doğaya olan bağlılığımızı kanıtlamayı ve üretirken bilinçli olmak ilkesiyle, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle olan bu halihazırda savaşa karşı, bu yeni yatırımımızla en güzel tedbiri alarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz!

Güneşten gelen bu sonsuz enerji, fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumuyla elektrik enerjisine dönüşerek, üretim kapasitemizde kullandığımız enerjinin çevreye sağladığı katkı ile birlikte, yeşil ve sonsuz bir enerji üreterek, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı görev biliyoruz.