TR    EN
• Sosyal Sorumluluk
Sosyal

Sosyal Sorumluluk


Çevre Koruma Sorumlulukları

Marsan, ISO 14001 gibi uluslararası yeşil üretim akreditasyonları almıştır. Çevresel kirliliği, kontaminasyonu en aza indirerek, kaynak geri dönüşümünü ve yeniden kullanımı artırarak çevrenin korunmasındaki sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu, şirketin ürettiği tüm ürünler, yapılan tüm etkinlikler ve sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.

Marsan, gerçek sürdürülebilir iş geliştirme için, en yeni çevre koruma teknolojileriyle ticari faaliyet standartlarını bünyesinde toplaması gerekeceğinin farkındadır.Sosyal Sorumluluk


İş Sağlığı & Güvenliği

Çalışanlarına en yüksek düzeyde iş sağlığı ve güvenliği sağlamak Marsan’ın önceliğidir. Buna ulaşabilmek için iş sağlığı ve güvenliğini teşvik eden birçok politika uygulamış, risk yönetiminin üzerinde durmuş, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini pekiştirmiş ve iş yerinde kaza ve hastalıkları önlemek için uğraşmıştır. Marsan, üstün çalışan verimliliğine ulaşabilmek için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak zorunda olduğunun farkındadır.Sürdürülebilir İş Geliştirme Hedefleri

Marsan, tam çalışan memnuniyeti sağlarken üstün iş performansını da sürdürmesine izin veren "Önce İnsan İş Modeli"ni savunmaktadır. Verimli eğitim ve etkili kariyer ilerleme programlarıyla gurur duyan Marsan, her bir çalışanına, gerçek potansiyellerini maksimuma çıkarmaları, hoş ve verimli bir kurumsal kültür yaratmaları için yardımcı olur. Marsan, en yüksek verimliliği sürdürmek üzere çalışanların şirkete olan bağlılığını da artırmayı amaçlamaktadır. Bu, şirketin iş geliştirme hedeflerine aşama aşama ulaşmasını sağlayacaktır.

Sağlıklı ekosistemler ve çevreler, insanların ve diğer organizmaların hayatta kalması için gereklidir. Çevre dostu kimya mühendisliği, çevre kaynakları yönetimi ve çevre koruması, olumsuz insan etkilerini azaltma yollarından bazılarıdır ve bu aşamaların hepsi Marsan Tekstil tarafından incelenmekte ve uygulanmaktadır.

-Tüm materyaller ile işlem girdi ve çıktıları, ürün ömrünün tüm aşamalarında insan sağlığı ve ekolojik sağlık için güvenlidir.
-Tüm enerji, materyal ve işlem girdileri yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan gelmektedir.
-Tüm materyaller, doğal sistemlere ya da endüstriyel sistemlere güvenli bir şekilde dönüşebilir.
-Ürün ömründeki tüm aşamalar, bu materyallerin, olabilecek en yüksek kalitede yeniden kullanımını ya da geri dönüşümünü etkin bir şekilde destekler. Tüm ürün ömrü aşamaları, sosyal refahı artırır.
Ürün Üretme Sorumluluğu

Marsan, öncelikle zehirsiz, tehlikesiz, biyo çözünen boyama ve işleme malzemeleri kullanarak kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışır. İkinci olarak ise, etkili bir güvenlik ve kalite kontrol sistemi uygulamaktadır. Tüm üretim süreci boyunca Marsan, atıkları azaltmak ve kaynak geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını teşvik etmek amacıyla tüm üretim noktalarını izlemektedir. Böylesi bir dikkat sayesinde Marsan’ın ürünleri güvenli ve çevre dostu olup, yeşil ürün üretme amacını gerçekleştirmektedir.