TR    EN
• Çevre Politikası
Çevre

Çevre Politikası


MARSAN TEKSTİL

Çevre Politikası

Marsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. kısaltılmış olarak Marsan Tekstil olarak yazılmıştır.

• Çevre yönetim politikasının gerekliliği olarak ISO 14001 sisteminin gerektirdiği kriterleri uygulamak, belgelemek, korumak ve sürekli iyileştirmektir.

• Her zaman geçerli tüm çevresel yasal gereklilikleri yerine getirmek veya yasal gerekliliklere uygun şekilde altında kalmaktır.

• Marsan Tekstil'in tüm faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri çevreye etki yapabilir. Uygulanabilir tüm çevresel yasal gereksinimlere uymanın yanı sıra, çevreye karşı olabilecek kirliliği veya diğer olumsuz etkileri azaltmaya, en aza indirgemeye veya önlemeye kararlıyız. Bu taahhüt, sürdürülebilir başarı için Marsan Tekstil programlarının diğer bileşeni olan Kimyasal Yönetim Sistemi ile uyumlu ve entegre olacak şekilde yönetilir.

• Marsan Tekstil'in çevre üzerindeki etkisinde sürdürülebilir iyileştirmeler için çevresel performans değerlendirme prosedürlerini ve diğer ilgili göstergeleri geliştirir ve korur.

• İşletmenin çevreye olabilecek kirliliği veya diğer olumsuz etkilerini azaltmak, en aza indirmek veya önlemek için program durumu ile ilgili raporlar yayınlar.

• Marsan Tekstil çevre politikası, şirket adına veya adına çalışan herkesin bilgisine sunulur.

• Bu politika aynı zamanda halka açık olacaktır.


Onaylayan
Mehmet Keçeci